English (United States) Persian (Iran)
امروز: چهارشنبه، 05 ارديبهشت 1397 
English (United States) Persian (Iran)
سامانه 137
Web Content Display

137 با هدف ايجاد زمينه براي مشارکت شهروندان در مديريت شهري و هدايت رفع مشکلات و معضلات شهري و مديريت غير مستقيم مردم بر شهر و دريافت ديدگاهها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مديريت شهري با رويکرد خدمات رساني مطلوب تر به شهروندان و ايجاد ارتباط بيشتر شهروندان با مديرران ارشد شهرداري راه اندازي شد.

137 جايگزين مراجعات حضوري شهروندان به مبادي اجرايي گرديده است و اينک شهروندان بدون مواجه با هرگونه انتظار و خواسته اي از سوي مبدا اجرايي و بدون منت به خواسته‌هاي شهري خود خواهند رسيد.

هر پيام که از طريق اين سامانه به مناطق و نواحي براي پيگيري و اجرا ابلاغ مي شود به منزله ابلاغ پيام از سوي شخص شهردار تلقي شده و تمام مناطق و نواحي موظف به رسيدگي سريع به آن هستند.

صفحه اصلي  |  خدمات سامانه  |  ارتباط با ما  |  اطلاعات مدير  |  اخبارسامانه  |