- مسئول روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین:

 

 - محمدعلی آذربایجانی

 

هنگام تماس با سامانه 137 به چه نکاتی توجه کنیم؟

پیشنهادات

Please send us your suggestions.