دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

رحمانی؛

ارجاع بیش از 5 هزار تماس از 137 به شهرداری منطقه یک

سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین، از پاسخگوئی به پنج هزار و 113 تماس شهروندان در سال 98 و ارجاع آن به شهرداری منطقه یک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین، رحمانی گفت: در سال گذشته، پنج هزار و 113 تماس شهروندان مربوط به شهرداری منطقه یک بوده که به این منطقه ارجاع شد. 

وی با اشاره به اینکه یک هزار و 359 مورد از تماس‌ها توسط کارشناسان سامانه 137 راهنمایی شد، افزود: با پیگیری سامانه 137، 1561 مورد از درخواست های شهروندان رسیدگی شد و اقدام لازم صورت گرفت و 2101 مورد آنها با راهنمایی کارشناسان شهرداری منطقه یک، اطلاع‌رسانی شد.

رحمانی اظهار کرد: به گفته بهنام‌زاده، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین، 92 درخواست که نیاز به بررسی بیشتر داشت، دراولویت برنامه‌های آتی این منطقه قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: یک هزار و 866  تماس، مربوط به اجرائیات منطقه یک شهرداری قزوین بود که بیشترین تعداد تماس را به خود اختصاص داد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط