پیشنهادات

 

 

 

 

پیشنهادات

--------------------------------------------------------------

 

 هر گونه پيشنهاد، انتقاد و يا درخواست مرتبط با سامانه 137شهرداري قزوين را از طريق تکميل فرم زير براي ما ارسال کنید

 

 

 - مسئول روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین:

 

 - محمدعلی آذربایجانی

 

هنگام تماس با سامانه 137 به چه نکاتی توجه کنیم؟