تلفن های ضروری  

 

 

مرکز خدماتی

شماره تماس

مرکز خدماتی

شماره تماس

خرابی تلفن

۱۷

پست استان

۱۴۰

مرکز فوریتهای پلیسی

۱۱۰

وزارت راه و ترابری

۱۴۱

ستاد خبری وزارت اطلاعات

۱۱۳

سازمان تامین اجتماعی

۱۴۲

اورژانس

۱۱۵

اداره کل بیمه خدمات درمانی

۱۴۳

ستاد خبری حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی

۱۱۶

ندای قرآن

۱۴۴

اطلاعات تلفن

۱۱۸

ندای امداد جمعیت هلال احمر

۱۴۷

ساعت گویا

۱۱۹

صدای مشاور خانواده

۱۴۸

تلگراف تلفنی

۱۲۰

ندای بهداشت

۱۴۹

شرکت برق منطقه ای قزوین

۱۲۱

روابط عمومی سازمان صدا و سیما

۱۶۲

حوادث آب

۱۲۲

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۱۶۷

اورژانس اجتماعی

۱۲۳

ارتباط مردمی شرکت مخابرات استان

۱۹۰

سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات

۱۲۴

اطلاعات داروخانه های شبانه روزی

۱۹۱

آتش نشانی

۱۲۵

تقویم روز ساعات شرعی

۱۹۲

رزرو تلفن شهرستان

۱۲۶

پست تلفنی

۱۹۳

مرکز پیام امداد گاز

۱۹۴

رزرو تلفن خارجه

۱۹۵

مرکز پاسخگویی و خدمات الکترونیک قوه قضائیه

۱۲۹

دفتر نظارت همگانی نیروی انتظامی

۱۹۷

تاکسی تلفنی قزوین

۱۳۳

سامانه مدیریت شهری شهرداری قزوین

۱۳۷

مرکز اطلاع رسانی سازمان هواشناسی

۱۳۴

مرکز اطلاعات حرکت قطارها

۱۳۹

مرکز ارتباطات مردمی سازمان بازرسی کل کشور

۱۳۶

حفاظت اطلاعات بسیج

114