شماره تماس ثبت درخواست و مشکلات : 137

 

 

   تلفن سامانه : 33355760 - 028

 

   پیامک : 100010000137

 

   آدرس : قزوین تقاطع عمران سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری قزوین

ارتباط با ما 137 قزوین