شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

با هدف ارتباط بیشتر شهروندان با مدیریت شهری؛

صلح‌جو، عضو شورای شهر به تلفن‌های سامانه 137 پاسخ داد

عضو شورای شهر قزوین برای تقویت ارتباط مدیریت شهری با شهروندان به تلفن های سامانه 137 پاسخ داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه مدیریت شهری شهرداری قزوین؛ به دنبال پیشنهاد سامانه 137 برای اینکه اعضای شورای شهر از نزدیک در جریان فعالیت‌های سامانه در خصوص پیگیری و بررسی خواسته‌های شهروندان قرار گیرند، حسین صلح جو، عضو شورای اسلامی شهر قزوین با هدف افزایش اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری، تعدادی از تماس های شهروندان را در سامانه پاسخ داد.

بر این اساس بیشتر درخواست‌های شهروندان در مورد تخلف در ساخت و ساز، سدمعبر وانت‌بارهای دوره‌گرد و مغازه‌داران، هرس و کاشت درخت بوده است؛ البته برخی از مطالبات شهروندان در حیطه وظایف دستگاه‌های دولتی بود که برای حل مساله راهنمایی شدند.

صلح جو، پس از پاسخگویی به تعدادی از تماس‌های شهروندان، بر ضرورت آگاه‌سازی در مورد حق شهروندی و وظیفه مدیریت شهری نسبت به مطالبات مردمی تاکید کرد.

این عضو شورای اسلامی شهر قزوین همچنین با بیان اینکه باید درخواست های شهروندان که گاهی زمان‌بر می‌شود، واکاوی گردد، افزود: هرچند برخی از مشکلات به نبود اعتبارات مالی برمی گردد؛ اما برخی از مسائل با تعامل درون‌سازمانی مجموعه شهرداری قابل حل است که  برای کاهش زمان رسیدگی  به درخواست های شهروندان در سامانه 137 پیگیر برگزاری چنین جلساتی خواهم بود.

یادآور می‌شود؛ پیش‌تر فرمانی، تقوی و چگینی دیگر اعضای شورای شهر قزوین هم با حضور در سامانه 137 به تعدادی از تماس‌های شهروندان پاسخ دادند و سامانه 137 هم به صورت ویژه مطالبات را پیگیری و بررسی کرد.

پایان پیام

تصاویر مرتبط