شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

ارزیابی های سامانه 137 نشان می دهد؛

مفقود شدن 51 دریچه آب های سطحی در طول یک ماه

بررسی های سامانه 137 نشان می دهد، در طول یک ماه اخیر، 51 دریچه آب های سطحی مفقود شده است.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ با ارزیابی های واحد آمار سامانه 137 در طول یکماه؛ یعنی بازه زمانی فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری 51 دریچه آب های سطحی در محل عبور عابر پیاده و خیابان مفقود شده است.

بنابراین داده آماری، در منطقه یک 24 مورد، منطقه دو، 24 مورد و منطقه سه،  مفقودی 2 دریچه آب های سطحی گزارش شده است.

بر این اساس، بیشترین مفقودی دریچه ازناحیه شهید بابایی با 20 مورد و پس از آن، ناحیه امامزاده حسین با 17 مورد بوده است.

ازآنجایی که دریچه های سطحی در پیاده رو و خیابان تعبیه شده است؛ بنابراین نبود دریچه صدمات جانی و مالی در پی دارد، از این رو سامانه 137 پیام های شهروندان را در این باره به سرعت پیگیری می کند.

البته این آمار مفقودی دریچه آب های سطحی درحالی افزایش یافته که به معضل شهری برای قزوین تبدیل شده و هزینه های مضاعفی بر دوش شهرداری گذاشته است.

یادآور می شود؛ شهرداری تنها موظف به رسیدگی دریچه های مشبک و مستطیل سطح شهر است و نگهداری از دریچه های مدور و ممهور به اداره آب و فاضلاب و مخابرات  مربوط و به مدیریت شهری ارتباطی ندارد

پایان پیام.

تصاویر مرتبط