شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

با ارزیابی ده روزه دوم بهمن ماه پیام‌های شهروندان در سامانه 137 ؛

برطرف کردن سدمعابر وانت بارها دوباره در صدر درخواست ها قرار گرفت

ارزیابی سامانه 137 در بازه زمانی ده روزه دوم بهمن ماه نشان می‌دهد 1013 بار زنگ‌های سامانه به صدا درآمده‌ که برای دومین بار، برطرف کردن سدمعبر وانت‌بارها بیشترین درخواست شهروندان بوده‌است.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ بررسی‌های واحد آمار سامانه نشان می‌دهد 1013 بار در بازه زمانی يازدهم تا بیستم بهمن ماه تلفن‌های سامانه 137 به صدا درآمده‌است که از این بین  398 درخواست قابلیت ثبت داشته‌است.

ازآنجایی که بخشی از درخواست‌های شهروندان در حیطه اختیارات شهرداری نیست و به دستگاه‌های دولتی خدمت رسان مربوط است و بخشی دیگر از تماس‌ها تکراری بوده و یا با راهنمایی کارشناسان پاسخگویی نیازی به ثبت ندارد؛ بنابراین همه درخواست‌ها ثبت نمی‌شود.

براین اساس در بازه زمانی ده روزه، بیشترین تماس در مناطق سه گانه شهر قزوین مربوط  به سدمعبر وانت‌بارهای دوره‌گرد بوده‌است. پس از آن به ترتیب، لکه گیری و مرمت آسفالت، جمع آوری سگ های ولگرد، ترمیم ترانشه (حفاری انشعاب آب، برق، گازوتلفن)، سدمعبر دستفروشان، سدمعبر مغازه داران، نشست آسفالت، نظافت کوچه و خیابان، سدمعبر مصالح ساختمانی در کوچه، مفقود شدن پایه مخزن زباله، ساخت‌وساز غیرمجاز-که شامل تخلفات ساختمانی و مسایل پیرامونی می‌شود- بیشترین درخواست‌های شهروندان بوده که در سامانه ثبت و به مراجع ذی ربط شهرداری انتقال داده‌شده است.

البته بررسی‌های واحد آمار سامانه 137 نشان می‌دهد بیشترین درخواست شهروندان از لحاظ کمّی، مربوط به سازمان مدیریت پسماند بوده که 89 پیام را بررسی کرده‌است و به ترتيب مربوط به جمع آوری سگ های ولگرد، نظافت کوچه‌ها،نصب مخازن زباله و ضایعات، خاک و نخاله‌های رها شده و تفکیک بازیافت بوده است  و در رتبه‌های بعدی شهرداری  منطقه  دو، منطقه سه، منطقه یک، مرکز توسعه اجتماعی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان حمل و نقل و ترافیک قرار دارند.

یادآورمی‌شود در ده روزه نخست بهمن ماه هم سدمعبر وانت بارها بیشترین درخواست شهروندان بوده که سامانه 137 به واحد اجراییات شهرداری انتقال داده تا برطرف شود.

تصاویر مرتبط