یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

با ارزیابی ده روزه اسفندماه درخواست شهروندان در سامانه 137 مشخص شد؛

سدمعبر وانت‌بارها و لکه گیری آسفالت؛ بیشترین خواسته شهروندان

ارزیابی‌های ده روزه سامانه 137 شهرداری قزوین در اسفندماه نشان می‌دهد برای چندمین بار، جمع آوری و ساماندهی سدمعبر وانت بارهای دوره گرد و لکه‌گیری آسفالت بیشترین درخواست شهروندان از مدیریت شهری بوده‌است.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ سامانه 137 در بازه زمانی یکم تا دهم اسفندماه 546 درخواست شهروندان را به مجموعه شهرداری انتقال داده‌است.

بنابر این بررسی، در بازه زمانی ده روزه، بیشترین تماس در مناطق سه گانه شهر قزوین مربوط  به سدمعبر وانت‌بارهای دوره‌گرد بوده‌است.

پس از آن لکه گیری و مرمت آسفالت، ترمیم ترانشه (حفاری انشعاب آب، برق، گازوتلفن) بیشترین درخواست بوده‌‌است.

در ادامه به ترتیب، مفقود شدن مخزن زباله، سدمعبر دستفروشان، سدمعبر مغازه داران، هرس درختان، نشست آسفالت، نظافت کوچه و خیابان، سدمعبر مصالح ساختمانی در کوچه و جمع آوری سگ‌های ولگرد بیشترین درخواست‌های شهروندان بوده که در سامانه ثبت شده و به مراجع ذی ربط شهرداری انتقال داده‌شده است.

همچنین بررسی‌های واحد آمار سامانه 137 نشان می‌دهد بیشترین درخواست شهروندان از لحاظ کمّی، مربوط به سازمان مديريت پسماندها با 125 پیام بوده‌است  و در رتبه‌های بعدی شهرداری  منطقه  دو، شهرداری منطقه يک، شهرداری منطقه سه، سازمان پارک‌ها و فضای سبز ،  سازمان ساماندهی مشاغل، سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیباسازی، مرکز توسعه اجتماعی و مرکز کنترل ترافیک قرار دارند

یادآورمی‌شود در بهمن ماه هم سدمعبر وانت بارها بیشترین درخواست شهروندان بوده که سامانه 137 به واحد اجراییات شهرداری انتقال داده‌است.

تصاویر مرتبط