چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

معاون شهردار در سامانه 137 تاکید کرد؛

تغییرنگاه در بدنه مدیریت شهری، موثر در رضایت شهروندی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، پاسخگویی سریع و شفاف به درخواست شهروندان را در گرو تغییر نگاه در بدنه مدیریت شهری با بازخوانی وظایف عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سامانه مدیریت شهری؛ سیدحامد موسوی، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، به دعوت سامانه 137 برای مسائلی حضور یافت که منجر به زمان بر شدن درخواست‌های شهروندانی می‌شود که سامانه به مجموعه شهرداری انتقال می‌دهد.

 براین اساس، مهدی کوزه‌گرها، سرپرست سامانه در این جلسه هم اندیشی، به آسیب شناسی درخواست‌‌های شهروندان پرداخت و گفت: درخواست‌های شهروندان،گاهی چنان زمان‌بر می‌شود که نارضایتی از مدیریت شهری را در پی دارد؛ ازاین رو باید به دنبال نقصان بود تا با حل آن، مدیریت شهری را به حکمرانی مطلوب شهری نزدیک تر کرد که همان در حفظ حقوق شهروندی متبلور می‌شود.

سرپرست سامانه 137 بیشترین درخواست‌های شهروندان را مربوط به مسائل خرد شهری دانست و خاطرنشان کرد: با بازبینی وظایف و تقویت نرم افزاری و سخت افزاری  نواحی شهرداری که بخش عمده‌ای از درخواست‌ها به آن‌ها مربوط است، بسیاری از خواسته‎‎‎های شهروندان در سامانه 137 در مدت زمان کوتاه پاسخ داده می‌شود؛ البته در گرو تصمیمات کلان مدیریتی امکان پذیر است.

سیدحامد موسوی،معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، هم در این جلسه، پاسخگویی سریع و شفاف به درخواست شهروندان را مستلزم تغییر نگاه در مجموعه مدیریت شهری نسبت به خواسته های شهروندان دانست.

او ادامه داد: با شناسایی توانمندی نیروهای شهرداری و به کارگیری براساس تجربه و توانایی، شهرداری چابک‌تر، امور تسهیل و روان تر و به دنبال آن تکریم و رضایت شهروند بیشتر می‌شود.

در این جلسه هم اندیشی، مهران سعیدی، مدیر سرمایه‌انسانی شهرداری قزوین هم حضور داشت.

تصاویر مرتبط