سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

فصیحی رامندی، عضوشورای اسلامی قزوین:

سامانه 137 فرصتی برای تقویت مشارکت شهروندان است

باتوجه به اینکه سامانه 137 شهرداری فرصتی برای تقویت مشارکت شهروندان است؛ بنابراین ضرورت دارد شهرداری مشکلات اعلام شده شهروندان را به سامانه با سرعت انجام دهد.

به گزارش روابط عمومی سامانه مدیریت شهری شهرداری قزوین؛ فرج الله فصیحی رامندی، عضو شورای اسلامی شهردر جلسه علنی شورا با اشاره به ماهیت سامانه 137 گفت: سامانه 137 شهرداری با بررسی و پیگیری مشکلات اعلام شده، فرصتی برای تقویت مشارکت شهروندان در اداره شهر است؛ بنابراین ضرورت دارد شهرداری قزوین، درخواست‌های شهروندان را با سرعت پیگیری کرده و انجام دهد.

او با تاکید بر توجه بیشتر شهرداری قزوین به سامانه 137 بیان کرد: شهروندان انتظار دارند که درخواست‌های آن‌ها در وقت معقول و منطقی رسیدگی و حل شود و در برخی موارد باید با قید فوریت اقدام گردد؛ برای مثال سرقت دریچه‌های آب باید در اسرع وقت پیگیری و رسیدگی شود؛ چراکه در صورت بروز هرگونه اتفاقی مسئولیت آن با شهرداری خواهد بود.

فصیحی رامندی، همچنین تاکید کرد رابطان سامانه 137 در نواحی، مناطق و سازمان‌های شهرداری با دقت و وسواس بیشتری درخواست‌هایی که سامانه به آن‌ها انتقال می‌دهد، پیگیری کنند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط