پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

رحمانی:

در سال جاری بیش از سه هزار تماس از سامانه 137 به شهرداری منطقه دو ارجاع شده است

سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین، از پاسخگوئی به سه هزار و 66 تماس شهروندان در شش ماه نخست سال جاری و ارجاع آن به شهرداری منطقه دو خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی گفت: در شش ماه نخست سال جاری سه هزار و 66 تماس شهروندان مربوط به شهرداری منطقه دو بوده که 490 مورد آن توسط کارشناسان این سامانه، راهنمایی شد.

وی افزود: با پیگیری سامانه 137، 966 مورد از درخواست های شهروندان رسیدگی و اقدام لازم صورت گرفت و یک هزار و 519 مورد آن با راهنمایی کارشناسان شهرداری منطقه دو، اطلاع رسانی شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: به گفته فدائی فر، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین، 91 درخواست که نیاز به بررسی بیشتر داشت، دراولویت برنامه های آتی این منطقه قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: یک هزار و 466 تماس، مربوط به اجرائیات منطقه دو شهرداری قزوین بود که بیشترین تعداد تماس را به خود اختصاص داد.

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط