یکشنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

رحمانی:

در سال جاری بیش از دو هزار تماس از سامانه 137 به شهرداری منطقه سه ارجاع شده است

سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 شهرداری قزوین، از پاسخگوئی به دو هزار و 666 تماس شهروندان در هشت ماه نخست سال جاری و ارجاع آن به شهرداری منطقه سه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ رحمانی گفت: در هشت ماه نخست سال جاری دو هزار و 666 تماس شهروندان مربوط به شهرداری منطقه سه  بوده که 756 مورد آن توسط کارشناسان این سامانه، راهنمایی شد.

وی افزود: با پیگیری سامانه 137، 939 مورد از درخواست های شهروندان رسیدگی و اقدام لازم صورت گرفت و 818 مورد آن با راهنمایی کارشناسان شهرداری منطقه سه، اطلاع رسانی شد.

رحمانی خاطرنشان کرد: به گفته عصارزاده، مدیر منطقه سه شهرداری قزوین، 153 درخواست که نیاز به بررسی بیشتر داشت، دراولویت برنامه های آتی این منطقه قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: 955 تماس، مربوط به اجرائیات منطقه سه شهرداری قزوین بود که بیشترین تعداد تماس را به خود اختصاص داد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط