دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳

بررسی‌های سامانه 137 در حوزه اجراییات منطقه یک شهرداری نشان می دهد؛

برخورد با سدمعبر وانت بارهای دوره گرد بیشترین خواسته شهروندان

داده‌های آماری سامانه 137 در مدت هفت ماه سال جاری نشان می‌دهد، برطرف کردن سدمعبر وانت بارهای دوره گرد، بیشترین خواسته شهروندان از اجراییات منطقه یک است.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ بررسی‌های سامانه در طول هفت ماه سال جاری مشخص می کند که ساکنان منطقه یک شهرداری قزوین که بافت قدیمی شهر محسوب می شود، سدمعبر وانت بارهای دوره گرد را یکی از مهمترین مشکلات منطقه خود در حوزه شهری می‌دانند.

بنابر این داده آماری، در بازه زمانی یاد شده، تعداد یک هزار و87 پیام مرتبط با حوزه اجراییات شهرداری قزوین بوده است.

براساس این گزارش،سد معبر وانت بارهای دوره گرد با 246 مورد و ساخت و ساز غیرمجاز  با 140 مورد بیشترین پیام را در حوزه اجراییات منطقه یک شهرداری داشته‌اند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط