چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

بررسی‌های سامانه 137 در حوزه اجراییات منطقه دو شهرداری نشان می دهد؛

برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز بیشترین خواسته شهروندان

داده‌های آماری سامانه 137 در مدت هفت ماه سال جاری نشان می‌دهد، ساخت و ساز غیرمجاز، بیشترین خواسته شهروندان از اجراییات منطقه دو است.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ بررسی‌های سامانه در طول هفت ماه سال جاری مشخص می کند که ساکنان منطقه دو شهرداری قزوین، ساخت وساز غیرمجاز را بزرگترین مشکل منطقه خود می‌دانند.

بنابر این داده آماری، در بازه زمانی یاد شده، تعداد یک هزار و 908پیام مرتبط با حوزه اجراییات شهرداری قزوین بوده است.

براساس این گزارش،ساخت و ساز غیرمجاز با 255 مورد و سد معبر وانت بارهای میوه فروش با 242 مورد، بیشترین پیام را در حوزه اجراییات منطقه  دو  شهرداری داشته‌اند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط