شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

با میزبانی سامانه 137 شهرداری قزوین؛

دست اندرکاران حمل و نقل، خواسته شهروندان را شنیدند

با میزبانی سامانه 137 شهرداری قزوین،مدیران بلند پایه حمل و نقل و ترافیک مدیریت شهری، درخواست‌های شهروندان را پاسخ دادند

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ به مناسبت بزرگداشت هفته حمل و نقل، مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک مدیریت شهری، با حضور در این مرکز 51 تماس شهروندان را پاسخ دادند.

بر این اساس، معاونت حمل و نقل و ترافیک 21 تماس شهروندان که بیشترین آن مربوط به نصب سرعت گیر بوده پاسخ دادند.

همچنین سازمان حمل و نقل و ترافیک 11 تماس از شهروندان را ‌در خصوص نصب سرعت گیر و انسداد کوچه داشته‌است.

در این بین، تاخیر اتوبوس‌های عمومی و زمان کار آن‌ها با 7 تماس، از جمله ‌مسائلی بوده که شهروندان با سازمان اتوبوسرانی مطرح کرده‌اند؛ البته شهروندان با سازمان پایانه‌های مسافربری هم در مورد تجهیزات پایانه مسائلی را مطرح کردند.

 تاخیر تاکسی‌های حومه شهر قزوین، با 4 پیام هم از دیگر درخواست شهروندان از سازمان تاکسیرانی بوده‌است.

مرکز معاینه فنی هم با 3 پیام در مورد زمان کار مرکز در شرایط ویژه کرونا و مرکز کنترل ترافیک در خصوص چهارزمانه کردن چراغ ها در بعضی تقاطع ها از دیگر خواسته های شهروندان بوده است.

یادآور می شود؛ مدیران بلند پایه حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین، به مناسبت بزرگداشت حمل و نقل، به مدت یک هفته درخواست‌های حمل و نقلی شهروندان را در سامانه 137 شنیدند

پایان پیام

تصاویر مرتبط