یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

در نه ماه نخست سال جاری؛

تلفن سامانه مدیریت شهری 207 بار برای مرکز توسعه اجتماعی نواخته شد

رحمانی، از ارجاع 207 تماس شهروندان، در 9 ماه نخست سال جاری به مرکز توسعه اجتماعی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سامانه مدیریت شهری شهرداری قزوین؛ سعید رحمانی، مدیر سامانه 137 گفت: در مدت 9 ماه نخست سال جاری، شهروندان برای حل مسائل شهری در خصوص کارتن خواب ها، خانواده های بی خانمان، کودکان خیابانی، متکدیان و موارد مشابه 207 بار با سامانه تماس گرفته‌اند.

او افزود: از بین 207 تماسی که با مرکز توسعه اجتماعی گرفته شده است، بیشترین تماس مربوط به افراد بی سرپناه و کارتن خواب با 102 مورد و 52 مورد هم به متکدیان اختصاص داشته است.

رحمانی با اشاره به اینکه مرکز توسعه اجتماعی زیر نظر معاونت خدمات شهری فعالیت می کند، گفت: چنانچه شهروندان آسیب های اجتماعی چون کارتن خواب، متکدی، خانواده های بی خانمان، کودکان کار، افراد در راه مانده و زنان سرپرست خانوار نیازمند و نمایش های خیابانی غیرمجاز، در سطح شهر رامشاهده کردند، می توانند با سامانه 137 مدیریت شهری تماس بگیرند.

ضمنا یاد آور می شود، در شهر قزوین، دو مرکز گرمخانه موقت برای آقایان و  دو مرکز گرمخانه موقت برای بانوان بی سرپناه اختصاص یافته است که پس از طی مراحل  قانونی برای مدتی بسیار کوتاه در این مراکز نگهداری می شوند.

پایان پیام

تصاویر مرتبط