یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

با ارزیابی سامانه 137 شهرداری قزوین مشخص شد؛

رضایت شهروندان از طرح ساماندهی دستفروشان دوره گرد

در پی طرح ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای دوره گرد، شهروندان در تماس با سامانه 137 رضایت خود را اعلام می کنند.

 به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ سدمعبر و مزاحمت دستفروشان و وانت بارهای دوره گرد، از لحاظ آماری، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده بود که با طرح جمع آوری دستفروشان دوره گرد که از چند روز گذشته اجرا شده به حداقل رسیده است.

براین اساس، در پی طرح ساماندهی دستفروشان و وانت بارهای دوره گرد که با دستور قضایی و همراهی نیروی انتظامی آغاز شده، با استقبال شهروندان مواجه شده است.

بنابر این گزارش، شهروندان در تماس با سامانه 137 ضمن اعلام رضایت از این طرح، خواهان ادامه دار بودن چنین اقداماتی شده اند؛ زیرا استقرار دستفروشان در خیابان ها  باعث بروز تصادفات پی در پی  و ترافیک زنجیره ای شده بود.

البته شهروندان متذکر شده اند از آنجایی که به دلیل رکود اقتصادی، بیکاری دامن گیر کارگران شده و بسیاری از آن ها برای گذران زندگی به دستفروشی روی آورده اند؛ بنابراین با ساماندهی در مکان های مناسب، منبع درآمد این قشر به خطر نیافتد.

سامانه 137 از شهروندان درخواست می کند؛ چنانچه با سدمعبر و مزاحمت دستفروشان و وانت بارهای دوره گرد مواجه شدند، با سعه صدر و پرهیز از هر گونه نزاع ودرگیری، با سامانه مدیریت شهری 137 در میان بگذارند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط