جمعه ۱۴۰۰/۰۱/۰۶

روابط عمومی سامانه 137 خبر داد؛

تماس بیش از 3 هزار شهروند قزوینی با سامانه 137 در اسفند ماه 1399

سه هزار و 135 شهروند قزوینی در اسفند ماه 1399 با سامانه 137 شهرداری قزوین تماس گرفتند

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین، از مجموع سه هزار و 135  تماس شهروندان با سامانه 137، یک هزار و 391  تماس توسط کارشناسان این مرکز راهنمایی شد.

براساس این گزارش، یک هزار و 744  تماس در سامانه 137 ثبت و برای پیگیری به واحد های مربوطه ارسال شد.

 بیشترین پیام های ثبت شده در این مدت به ترتیب، مربوط به سازمان مدیریت پسماندها و شهرداری منطقه دو بوده که اقدامات لازم در رابطه با آن ها انجام شده است.

پایان پیام

تصاویر مرتبط