دوشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

بررسی‌های سامانه 137 در بازه 4 ماهه سال جاری نشان می‌دهد؛

افزایش پیام سدمعبر مغازه داران در سطح شهر

درخواست‌های شهروندان در مورد تجاوز مغازه داران به حریم پیاده رو نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش روابط عمومی سامانه 137 شهرداری قزوین؛ ارزیابی‌های واحد آمار سامانه در بازه زمانی فروردین تا تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که درخواست‌های شهروندان از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 739 مورد بوده است.

 همچنین این داده آماری نشان می‌دهد بیشتر درخواست‌ها به سدمعبر وانت بارها با 344 پیام و دستفروشان دوره گرد با 158 پیام اختصاص داشته و تجاوز به حریم پیاده رو اصناف هم با 116 پیام، رتبه بعدی درخواست‌ها را داشته است.

آنگونه که واحد آمار سامانه 137 بررسی کرده است، در همین مدت مشابه سال گذشته  برای سازمان ساماندهی مشاغل شهری، 55 پیام  در مورد مزاحمت اصناف و ساماندهی بازار و... ثبت شده بود.

البته مسئولیت ساماندهی دستفروشان و وانت بارها تا سال گذشته برعهده واحد اجراییات شهرداری بوده که از ابتدای سال جاری ساماندهی مشاغل شهری این وظیفه را برعهده گرفته؛ از این رو تعداد پیام ها از نظر کمی افزایش داشته است.

با وجود این، درخواست شهروندان درمورد تجاوز به حریم پیاده رو از سوی مغازه داران که همواره جزو وظایف سازمان ساماندهی مشاغل بوده نسبت به سال گذشته رشد داشته است؛ در واقع  درخواست ها در بازه زمانی فروردین تا تیرماه از 44 پیام در سال گذشته به 75 مورد رسیده است.

این درحالی است که سال گذشته ( از ابتدای فروردین تا اسفندماه) شهروندان 272 درخواست مرتبط با سازمان ساماندهی مشاغل را با سامانه 137 درمیان گذاشتند.

 

پایان پیام.

تصاویر مرتبط