دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

جهانگیری خبر داد

نوسازی، بهسازی و شست و شوی چراغ های راهنمایی در قالب ستاد نوروز

سعید جهانگیری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: نوسازی، بهسازی و شست وشوی چراغ های راهنمایی، عابرپیاده و دوچرخه سطح شهر در قالب ستاد نوروز در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت: یکی از مولفه های اقدامات ستاد نوروز نوسازی، بهسازی و شست و شوی چراغ های راهنمایی، عابرپیاده و دوچرخه است که قبل از آغاز سال نو باید انجام شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر نوسازی، بهسازی و شست وشوی چراغ های راهنمایی، عابرپیاده و دوچرخه سطح شهر در قالب ستاد نوروز۱۴۰۰ در حال انجام است که در این راستا تمام چراغ های راهنمایی شست وشو داده شده و مورد بازبینی قرار می گیرد تا در صورت نیاز نواقص موجود در چراغ برطرف شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: شست وشوی چراغ های راهنمایی در شفافیت نوردهی چراغ ها نقش داشته و موجب بهتر دیده شدن رنگ چراغ ها در اوقات مختلف شبانه روز می شود و رفع نواقص چراغ ها نیز علی رغم اینکه به صورت مستمر باید انجام شود در قالب ستاد نوروز با دقت بیشتری مدنظر قرار می گیرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: در حال حاضر چراغ های راهنمایی، عابرپیاده و دوچرخه تقاطع های نظام وفا، راهنمایی، دادگستری،٢٢بهمن، اسدابادی انصاری، اصفهان، منتظری، سپه، عالی قاپو،پیغمبریه، هلال احمر، میدان عدل، بازار و نادری شست و شو داده شده است.
وی یادآور شد: تمام این چراغ ها در حین شست و شو به لحاظ فنی نیز مورد بررسی قرار گرفته تا در صورت وجود نقص نسبت به نوسازی و بهسازی آن ها اقدام شود.
پایان پیام/

تصاویر مرتبط