Favorites

 • انعكاس 831 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها**

 • حضور شهردار و كاركنان شهرداري قزوين در راهپيمايي روز قدس

 • انعكاس هزار و 212 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

 • نصرتي، شهردار قزوين چهره اجتماعي سال 92 استان قزوين شد

 • انتصاب‌هاي جديد در شهرداري قزوين**

 • تماس 3678 شهروند با سامانه 137 شهرداری قزوین

 • تودیع و معارفه مدیر سامانه

 • پیگیری درخواست نصب پل های فلزی و رمپ برای عابران پیاده

 • طرح انتظام بخشی و جمع اوری متکدیان در ایام پایان سال اجرا می شود

 • جلسه هماهنگی 137 با سازمان پسماند

 • کاشي‌پزها به‌عنوان مدير سامانه 137 شهرداري قزوين منصوب شد**

 • سامانه 137 پاسخگوی تماس های شهروندان در هنگام بارندگی و برف

 • تماس 3127 شهروند با سامانه 137 مربوط به منطقه یک شهرداری قزوین بوده است

 • ثبت و ارسال پاسخ پیام های شهروندان در هر نقطه از شهر

 • جلسه هم اندیشی مدیران و رابطین 137

 • بیش از سه هزار شهروند با سامانه 137 شهرداری قزوین در یک ماه گذشته تماس گرفتند

 • تماس بیش از دو هزار شهروند با سامانه 137 مربوط به منطقه سه شهرداری قزوین بوده است

 • تماس بیش از سه هزار شهروند با سامانه 137 شهرداری قزوین در یک ماه گذشته

 • افکن و نشست چاه از جمله تماس های شهروندان بافت های فرسوده با 137 است

 • تقاضای نصب مخازن بازیافت موضوع بیشتر تماس های شهروندان با سامانه 137